Hout algemeen

doorsnede_boom5

Opbouw van hout 

 

Hout is en plantaardig weefsel bestaande uit kleine cellen waarvan de dwarsdoorsnedes slechts enkele honderdsten van een millimeter bedragen en in lengte kunnen variëren tot enkele millimeters.
De chemische samenstelling bestaat hoofdzakelijk uit cellulose, hemicellulose en lignine.

Lengtegroei
Jonge levende cellen vermenigvuldigen zich door celdeling en gaat aan de uiterste top van de stam, de takken en de wortels voortdurend door.
Doordat de meeste cellen dicht onder de top nog een verlenging ondergaan zijn deze verantwoordelijk voor de lengtegroei van de boom.

Behalve in de lengte groeien bomen ook in doorsnede en wordt omschreven als de secundaire diktegroei.
Deze komt tot stand door de aaneengesloten laag cellen dat zich tussen de het hout en de bast bevindt en wordt het cambium genoemd.
Deze cellen in het cambium vermenigvuldigen zich door celdeling met houtcellen naar binnen toe en bastcellen aan de buitenzijde.
Het houtlichaam van de boom groeit dus aan de buitenzijde, doordat zich telkens een nieuwe laag op het eerder gevormde hout afzet en de bast tegelijk aan de binnenkant aangroeit.

Deze houtgroei is in de doorsnede van de stam zichtbaar als groeiringen en kunnen jaarlijks sterk in dikte variëren door de leeftijd van de boom en de groeiomstandigheden.
In ons klimaat beperkt de groeionderbreking zicht slechts tot één keer per jaar waardoor deze groeiringen ook jaarringen zijn.
In de tropen vindt doorgaans geen onderbreking plaats en zijn er daardoor geen duidelijke groeiringen zichtbaar.

Om in staat te zijn te groeien nemen de wortels water met de daarin opgeloste voedingszouten op uit de bodem en worden via de spintlagen tot in de bladeren gevoerd.
Het overgrote deel van het water verdampt via de bladeren, maar een deel wordt door het bladgroen gebruikt om onder invloed van het zonlicht koolhydraten te vormen uit de in de lucht aanwezige koolstof.
Dit proces noemt men de photosynthese.
Deze assimilaten worden via het levende deel van de bast terug naar beneden gevoerd en de boom bouwt hieruit zijn weefsel op.

De houtsoorten worden opgedeeld in twee grote groepen, zijnde naaldhout en loofhout welke sterk van elkaar verschillen in opbouw.